SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Predavatelji in kontakti


Iskalnik po predavateljih in kontaktih:
Predavatelj/ica kontakt program predmet redni/izredni konzultacije/tutorstvo priponka
Saša Jagodič, univ. dipl. ekon.   eko OVE redni/izredni Po predhodnem dogovoru preko e-pošte.
Mojca Jelovčan, univ. dipl. ekon.   eko RSP redni/izredni Po predhodni najavi preko e-pošte
mag. Darko Pirtovšek, univ.dipl.inž.rud.   eko POL redni/izredni Konzultacije možne pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
Jože Brvar, univ.dipl.inž.el.   tk GP*, TKOI, PKS redni Po predhodni najavi preko e-pošte.
Ivan Škrlec, univ.dipl.inž.el.   tk, eko IKT,PDO, INF redni/izredni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
Stella Straus, prof.angl. in ital.jezika   tk KTJ-a redni/izredni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte, ali po telefonu na 051 647 976.
dr. Urška Vidmar, univ.dipl.prof.angl.   eko PTJ-a redni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
Saša Žbontar, univ. dipl. inž. el.   tk TKOII redni/izredni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
Urban Jurca, univ. dipl.inž.el.   tk TNA/LV redni/izredni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
mag. Alojz Hudobivnik, univ.dipl.inž.el.   tk TKO II, EKS redni/izredni Govorilne ure pol ure pred predavanjem ali pol ure po predavanju, po predhodni najavi po e-pošti.
mag. Ludvik Pevec, univ.dipl.inž.teh.prom.   eko TME redni/izredni Po predhodni najavi preko e-pošte v kabinetu za predavatelje.
Elizabeta Hernaus Berlec, univ.dipl.ekon.   eko PMS redni/izredni Po predhodnem dogovoru s predavateljico preko elektronske pošte.
mag. Nataša Novak Ipavec, univ.dipl.ekon.   eko EKN redni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
dr. Helena Povše, univ.dipl.ekon.   eko EKN/OPF redni/izredni Pred ali po predavanjih, po dogovoru na tel 031-314-678 ali e-pošti.
dr. Patrik Ritoša, univ.dipl.inž.el.   tk PKS, MST redni Ob ponedeljkih ob 16h (po predavanjih)po predhodni najavi preko e-pošte ali kakšen drug termin po predhodni najavi preko e-pošte.
Tanja Cebek, mag. ekon. in posl. ved   eko OSZ redni/izredni V kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
mag. Vesna Petričevič, univ.dipl.ekon.   tk, eko PKV, POK redni/izredni Po predhodnem dogovoru po e-pošti, ali po telefonu 031/51 55 87.
dr. Aleš Tomažin, univ.dipl.mat.   eko OAM redni/izredni Prvi četrtek v mesecu pred predavanji po predhodnem dogovoru (vsaj 1 dan prej) preko elektronske pošte v kabinetu za predavatelje.
Alojz Vindiš, univ.dipl.inž.el.   tk ŠIO redni Vsak ponedeljek ob 18.40 uri po predhodni najavi preko elektronske pošte najmanj en dan prej v P203.
Alojz Željko, univ.dipl.inž.el.   tk MMT, AVS redni/izredni Vsako sredo ob 15.30 uri v kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte( vsaj 2 dni prej).
Andrej Jerše, univ.dipl.org.dela   tk VDO izredni Po dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte.
mag. Andrej Šalamun, prof.mat.   eko ZEK redni/izredni Vsak prvi ponedeljek v mesecu med 15.30 in 16:15 po predhodnem dogovoru po e-pošti. V nujnih primerih pa tudi po dogovoru.
Anton Anžič, univ.dipl.inž.el.   tk TKO I redni/izredni Pred predavanji po predhodni najavi preko elektronske pošte ali na 041 756 335 v kabinetu za predavatelje.
Barbara G. Drakslar, univ.dipl.ekon.   eko OPF izredni Govorile ure so po dogovoru s posameznimi študenti – predhoden dogovor preko elektronske pošte barbara-drakslar@gmail.com.
Boštjan Tavčar, univ.dipl.inž.el.   tk GTK redni/izredni vsak 1. ponedeljek v mesecu(GTK) vsak 3. ponedeljek v mesecu(PKS) od 15:45-16:30 v kabinetu za predavatelje.
Damjana Trtnik, univ.dipl.ekon.   eko PZV, OZV redni/izredni Po predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte.
mag. Darko Rupret, univ.dipl.org.dela   eko OMP, PMS redni/izredni Konzultacije vsako sredo od 13.30-14:15 ure po predhodni najavi preko elektronske pošte v prostorih PUD (1.nadstropje)
David Gustinčič, dipl.inž.el.   tk ŠIO/TNA, TKOII/EKS redni/izredni
Dejan Srše, univ.dipl.prav.   eko PPR redni
Drago Zupančič, univ.dipl.inž.el.   tk PRI1, PRI2 redni/izredni Vsak dan med 9.00 in 12.00, in ob četrtkih od 14.00 do 16.30.
mag. Erih Skočir, univ.dipl.inž.el.   tk IKT redni/izredni Po predhodnem dogovoru s predavateljem preko foruma, bloga, elektronske pošte ali spletne učilnice.
Franc Florjančič, univ.dipl.inž.el.   tk PDO redni Vsak torek ob 15.30 uri v kabinetu za predavatelje po predhodni najavi preko elektronske pošte
Franc Glavač, univ.dipl.inž.el.   tk GTK redni Vsak torek od 15:00 -16:00 ure v P7 po predhodnem dogovoru na e-mail naslov: franc.glavac@guest.arnes.si
France Ivančič, prof.nem.jez.   tk, eko KTJ-n, PTJ-n redni/izredni Vsak ponedeljek od 14.20 do 15.05 ure v kabinetu športnih oddelkov v 1. nadstropju po predhodni najavi preko elektronske pošte france.ivancic@gmail.com oziroma po predavanjih po predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte.
Hilda Dijak, univ. dipl. ped.   eko POK izredni Konzultacije so ob petkih pred predavanjem (v času od 15.15.-16.00 ure) v kabinetu za predavatelje. Po končanih predavanjih pa po predhodni najavi preko e-pošte.
mag. Igor Žvokelj, univ.dipl.ekon.   eko BNČ redni/izredni Po predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte.
Iztok Saje, univ.dipl.inž.el.   tk MST redni/izredni Po predavanjih v kabinetu za predavatelje ali po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
mag. Janez Anžič, univ.dipl.inž.el.   tk ŠIO, EKS redni/izredni Od 15.30 do 16.15 po urniku za EKS in ŠIO.
Janez Avsec, inž medij.prod.   tk ŠIO/TNA, TKOII/EKS, INF redni/izredni Po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
Janez Zavrl, univ.dipl.prav.   eko PPR redni/izredni Vsak prvi četrtek v mesecu ob 13 uri, po predhodni najavi preko e-pošte, v kabinetu višje strokovne šole v kleti.
Jože Bergant, univ.dipl.inž.el.   tk PMV izredni Govorilne ure vsak petek po predavanjih v P301.
Jožica Rihter, univ.dipl.ekon.   eko UFT redni/izredni Vsak prvi četrtek v mesecu ob 18.30 uri v kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte ALI vsakokrat po predavanjih za UFT/TBP. Telefon 031/669-290.
Ljubo Renko, univ.dipl.org.dela   eko OPD redni/izredni Vsak torek po predavanjih v učilnici 204. Obvezba je predhodna najava po e-pošti.
mag. Božena Kramar, univ.dipl.ekon.   eko TBP redni/izredni Pred ali po predavanjih, po predhodni najavi preko e-pošte, dan prej.
Marjan Osvald, univ.dipl.ekon.   eko MPP redni/izredni Po predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte.
dr. Marko Podberšič, univ.dipl.inž.el.   tk GTK redni/izredni vsak 1. ponedeljek v mesecu (PKS) vsak 3. ponedeljek v mesecu (GTK) Od 15:45-16:30 v kabinetu za predavatelje.
Miha Bukovec, univ.dipl.inž.el.   tk MMT, AVS redni/izredni Prva sreda v mesecu ob 16.00 uri v kabinetu za predavatelje po predhodni najavi preko elektronske pošte.
Mile Jovanovski, univ.dipl.ekon.   tk PRO redni/izredni Datumi konzultacij: 23.10.13* 27.11.13* 18.12.13* 29.1.13* 26.2.14*. V kabinetu za predavatelje (19.15 do 20.00). Najave niso potrebne.
mag. Mojca Skok, univ.dipl.org.   eko UZK redni/izredni Vsako prvo sredo v mesecu pred predavanji v P10, po predhodni najavi preko e-pošte dan prej.
Nuša Javornik, prof.angl.jez.   eko PTJ-a redni/izredni V času predavanj za redne študente (do konca marca) je GU vsak prvi četrtek od 11.30 do 12.15. V času predavanj za izredne študente (od aprila naprej) pa prvi četrtek od 15.45-16. 30. Študenti se morajo predhodno najaviti po e-pošti: nusa.javornik@guest.arnes.si . http://moodle.scpet.eu.org
mag. Peter Peterlin, univ.dipl.inž.el.   tk TNA redni/izredni Eno uro pred začetkom prvih predavanj v mesecu po obvezni predhodni najavi preko elektronske pošte.
mag. Radivoj Pavlin, univ.dipl.inž.el.   tk MMT, AVS, EKS redni/izredni Moje govorilne ure so vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu, ob 15:30, v kabinetu za predavatelje. Kandidati morajo udeležbo na govorilni uri predhodno najaviti na elektronski naslov.
Rudolf Ručman, univ.dipl.inž.prom.   eko NPP, TPP izredni Po predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte ali po telefonu 031 833 550.
dr. Samo Božič, univ.dipl.inž.str.   tk EKP, TRS redni/izredni Pred ali po predavanjih v kabinetu za predavetelje VSŠ(2), oziroma po dogovoru na (031 555 311).
mag. Sašo Turk, univ.dipl.ekon.   eko UZA redni/izredni V kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
Simon Čebela, univ.dipl.inž.teh.prom.   eko NPP redni Vsako sredo med 14.00 in 15.00 uro v pisarni.
mag. Štefan Jakovac, univ.dipl.ekon.   eko DPO, FTR, TRŽ redni/izredni Vsako sredo do konca februarja ob 12:30 predavalnica 302 in od marca do konca aprila vsak ponedeljek ob 16:00 uri tudi v predavalnici 302.
Tomaž Ocepek, univ.dipl.inž.   tk IKT redni/izredni Po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali preko Moodla.
Vinko Filipič, univ.dipl.ekon.   eko TRŽ redni/izredni Po vsakih predavanjih po urniku predmeta Trženje (TRŽ). Ob predhodni najavi, preko e-pošte, so konzultacije mogoče tudi pred vsakimi predavanji. Predavalnica po urniku predmeta Trženje (TRŽ).
Vinko Ring, univ.dipl.inž.rud.   tk VDO redni 27.1.2014 ob 10.45 (po predavanjih) 3.2.2014 ob 10.45 (po predavanjih) 13.3.2014 ob 15.30 (pred vajami) 3.4.2014 ob 15.30 (pred vajami) V mesecu maju in juniju 2014 bodo govorilne ure objavljene skupaj z rezultati izpitov.